Home

 

 

 

Welkom op de website van Evenementenplatform Steenbergen. U vindt hier informatie over Evenementenplatform Steenbergen en via de evenementenkalender krijgt u inzicht in de evenementen die in de gemeente Steenbergen worden georganiseerd. Dit betreft voornamelijk de evenementen waarvoor verplicht een vergunning bij Gemeente Steenbergen dient te worden aangevraagd of evenementen waarop een meldingsplicht rust.

Ons hoofddoel

Hoofddoel van Evenementenplatform Steenbergen is het spelen van een coördinerende rol bij de opzet van evenementen. Daarnaast adviseert Evenementenplatform Steenbergen en worden ideeën ingebracht. Hierdoor wordt de organisator van een evenement ondersteund en tevens wordt – zo mogelijk – het gelijktijdig plaatshebben van evenementen voorkomen. Dit komt de kwaliteit en aantrekkingskracht van de evenementen ten goede.

Eerst contact opnemen met EPS: een slimme zet

De expertise van Evenementenplatform Steenbergen kan de kwaliteit van uw evenement verhogen. Het is daarom een slimme zet om voordat u een evenement gaat organiseren eerst even met Evenementenplatform Steenbergen contact op te nemen. Samen met u wordt bekeken hoe een maximale voorbereiding kan worden gerealiseerd.

Geen gemeentelijk loket

Met nadruk dient te worden vermeld dat Evenementenplatform Steenbergen geen vergunningverstrekker of gemeentelijk meldpunt is. Grote evenementen (evenementen die veel publiek trekken en overlast kunnen veroorzaken) die aan deze voorwaarden dienen te voldoen moeten altijd via de gemeentewinkel worden aangevraagd.

Kleine evenementen (evenementen die weinig overlast geven) kunt u ook aanmelden via de gemeentewinkel.

Gebruik het document “Wat moet ik regelen met de gemeente?” om te bepalen of u een evenementenvergunning moet aanvragen, of volstaan kan worden met een melding. In de checklist vindt u de regels waaraan u zich moet houden en welke documenten u moet aanleveren bij het aanvragen van een vergunning.

Evenementenplatform Steenbergen

info@evenementenplatformsteenbergen.nl