Informatie

Aanvragen evenementenvergunning en praktische informatie.

Met nadruk dient te worden vermeld dat Evenementenplatform Steenbergen geen vergunningverstrekker of gemeentelijk meldpunt is. Grote evenementen (evenementen die veel publiek trekken en overlast kunnen veroorzaken) die aan deze voorwaarden dienen te voldoen moeten altijd via de gemeentewinkel worden aangevraagd. Op deze pagina in de gemeentewinkel vindt u meer informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning en vindt u een elektronische aanvraagformulier, dat is bedoeld voor het aanvragen van een vergunning. Voor het doen van een melding van een klein evenement, is een ander formulier beschikbaar .

Ook kleine evenementen (evenementen die weinig overlast geven) kunt u aanmelden via de gemeentewinkel.

Als organisatie doe je er alles aan om je gasten tijdens een evenement een zo plezierig mogelijke tijd te laten beleven. Maar wat als iemand onwel wordt bij een dancefestival of een blessure oploopt bij een wielerwedstrijd? Kan een ambulance een slachtoffer nog wel op tijd bereiken als een binnenstad is afgesloten vanwege een evenement? Zijn er richtlijnen voor de hygiëne bij tattoo- en piercingbeurzen?

Om effectiever en eenduidiger te adviseren, maar vooral ook om meer aandacht te kunnen geven aan de evenementen met een verhoogd risico, wordt onderscheid gemaakt tussen een maatwerkadvies en een standaardadvies.

Maatwerkadvies

Vooral grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico hebben baat bij een advies op maat. Wij verzoeken u om bij de volgende evenementen contact op te nemen met de GHOR voor een gezondheidskundig advies:

Evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden;
Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s: beperkte bereikbaarheid van het evenement, zware fysieke inspanning voor deelnemers, een kwetsbare doelgroep (kinderen/jongeren, ouderen, mindervaliden), aanwezigheid van dieren / levende have, evenementen in, op of rondom natuurwater.

Standaardadvies

Bij alle overige evenementen is geen individueel advies van de GHOR meer nodig. Het betreft evenementen die weinig of geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een standaardadvies is hiervoor voldoende. De GHOR heeft hiervoor standaardvoorwaarden opgesteld.

Op website van de GHOR is heel veel informatie te vinden over evenementenadvies. In samenwerking met afdeling Infectieziekten, Technische Hygiënezorg en bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid heeft de GHOR speciale infobladen ontwikkeld die u vanaf de website kunt downloaden.